skip to Main Content
Ligue (48) 3024-4211 ou (48) 99153-9100

ano ang sampung utos ng diyos

Example sentences with "sampung utos ng diyos", translation memory. Sinikap ng kaniyang mga kaaway na sukulin siya sa pamamagitan ng ilang kontrobersiyal na tanong. Una. Mga mahal na kaibigan, Papuri sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng oportunidad upang magkakasamang pag-aralan ang Torah. The Ten Commandments Peter Hammond. Ang Sampung Utos ng Diyos o Dekalogo ay mga patakaran, kautusan, o pagtuturo pampananampalatayang ibinagay ng Diyos upang sundin. Mangilin ka kung Linggo at mga araw na dapat ipangilin. Ang ikalawa, na tulad niyaon, ay ito, ‘Iibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.’ Sa dalawang utos na ito ay nakasalalay ang buong Kautusan.” (Mateo 22:34-40) Kahit hindi na obligadong sumunod sa Kautusang Mosaiko ang mga Kristiyano, inuutusan silang ibigin ang Diyos at ang kanilang kapuwa.—Juan 13:34; 1 Juan 4:20, 21. Ang Sampung Utos ng Diyos ay binuod sa dalawang napaka-importanteng batas alinsunod sa naging paliwanag ni Jesus sa Pariseo: Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ikaw at ang Sampung Utos. Ang Sampung Utos ng Prayle DIKLAP - Ms. Anne (Pang-masa) - November 4, 2015 - 9:00am ISANG bahagi mula sa akdang Dasalan at Tuksuhan na sinulat ni Marcelo H. Del Pilar. Ang Sampung Utos ay bahagi ng Kautusang Mosaiko. . Malinaw sa verse 1 na ang Sampung Utos ay hindi salita lang ng tao, hindi rin si Moises ang nagsabi nito. Do not kill. 2. huwag kang sasamba sa mga diyos diyosan. Ang Sampung Utos ng Diyos o Dekalogo ay mga patakaran, kautusan, o pagtuturo pampananampalatayang ibinagay ng Diyos upang sundin. 20 Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, 2 “Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. Igalang mo ang iyong ama at ina. Love God above all else. Dapat nating sundin ang 10 utos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang Sampung Utos ng Diyos? Sinimulan ito ni Moises nang kaniyang pinamunuan ang mga Israelita (o ang mga … Continue reading "Ano ang Sampung Utos? Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang-kabuluhang paraan.—Exodo 20:7. For the 10 Commandments in modern Filipino, click here. Nang tanungin ni Moses kung ano ang dapat niyang itawag sa Diyos, sinagot siya ng tinig na: “Ako ay si Ako nga.” Ang first encounter na ito ni Moses sa Diyos ay nakatala sa Hebrew. 4. Ibigin mo ang Diyos nang lalo at higit pa sa lahat ng bagay. Ang sampung utos ng diyos MBVNHS. Your email address will not be published. Ibiguin mo ang iyong capua tauo paris n~g pag ibig mo sa iyong sarili, pagca’t biniguian siya n~g Dios at gayon din naman icao n~g catungculang tulun~gan ca at huag gauin sa iyo ang di niya ibig na gauin mo sa caniya; n~guni’t cun ang iyong capua ay nagcuculang dito sa camahalmahalang catungculan at nagtatangca n~g masama sa iyong buhay at calayaan at pag aari, ay dapat mong ibual at lipulin siya pagca’t ang mananaig n~gayo’y ang cauna-unahang utos n~g Dios na mag in~gat ca at ini-in~gatan quitá. Mas mahalaga para sa lalaking ito ang kayamanan sa lupa kaysa sa kayamanan sa langit. Mababasa mo rito ang kumpletong hayag ng sampung utos sa pagpapaliwanag ng tunay na matutunan para sa ikakabuti ng aspekto ng moral at pagmamahal sa Diyos. Kaya kung ikaw iyong karaniwang Judio, malilito ka na talaga. Sanayin mo at dagdagan ang catutubong alam at talas n~g isip na ipinagcaloob n~g Dios sa iyo sa pamamagitan n~g pagaaral, at pagsaquitan mo sa boong macacaya ang gauang quinahihiligan n~g iyong loob, na huag cang sisinsay cailan man sa daan n~g magaling at n~g catuiran, n~g mapasa iyo ang lahat na bagay na dapat mong cailan~ganin at sa paraang ito’y macatulong ca sa icasusulong n~g calahatan: cun gayo’y magaganap mo ang ipinatutungcol sa iyo n~g Dios sa buhay na ito, at cun ito’y maganap mo’y magcacapuri ca at cun maypuri ca na’y ipatatanghal mo ang calualhatian n~g iyong Dios. 3. Pitong nakamamatay na kasalanan Mafhel Serrano. Love God above all else. The True Decalogue by Apolinario Mabini in the original Tagalog. 6:5). Ipangilin mo ang araw ng Sabbath. Love God above all else. Kaya dun sa prologue ng 10 Utos sa Exodus 20:1-2, kung san tayo nagfocus last week, ipinapaalala ng Diyos kung sino siya at ano ang ginawa niyang pagliligtas para sa kanila. Will she let this betrayal break their marriage? 2. As if God is saying, “This is how much I love you.” So, in response to that, we love God with all our heart. … PRIVACY POLICY, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502018139/univ/art/502018139_univ_sqr_xl.jpg. . Icapat. rimʹ. Sa Linggong ito, napakamahalaga ang kasagutan ni Hesus sa tanong ng mga Pariseo. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Ang Tunay na Sampung Utos ng Diyos. Pagpilitan mo ang casarinlán n~g iyong bayan. The Ten Commandments And The Words of Jesus Berean Guide. 3. Buhay na buhay at nakikibaka para sa isang lipunang tunay na malaya, makatarungan at may pagkakapantay-pantay. Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. 20 ang lahat ng ito'y sinabi ng diyos: 2 “ako si yahweh, ang iyong diyos na naglabas sa iyo sa egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. ^ par. 10 … Kaya sa Sampung Utos na iyon, lumabas ang napakaraming mga bawal. 1. 6. Ano ang Sampung Utos ng Diyos? 4. Noon parang hindi natin kayang isigaw ang sagot sa tanong na ito, ngunit ngayon, matapos ang 110 taon, heto na tayo. Ibigin mo ang Diyos nang higit sa lahat. 2, at ang ikalawa ay ang mga talata 3-6, na itinuturing na iisang utos.” (The Jewish Encyclopedia) Para naman sa mga Katoliko, iisang utos lang ang nasa Exodo kabanata 20, mga talata 1-6. add example. 4 “huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. (Make sure you have a Sunday and days to keep up.) ANG SAMPUNG UTOS NG DIYOS; 1. Mayroong mga utos na nagbabawal. Hindi maaaring isakripisyo ang buhay para lamang sa material na kagalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina. 3. ipangilin mo ang araw ng sabbath. Judaism (Grade 8) Kaye Abordo. Kapag sinusunod mo ang mga ito ay hindi ka maliligaw ng landas at mapapalayo sa Diyos. 1. 3 “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap [] ko. Dapat Bang Ipangilin ng mga Kristiyano ang Sabbath? Hindi tayo binigyan ni Hesus ng bagong utos, kundi bagong espiritu ng pagsunod sa 10 utos. Kung hindi, bakit tinatawag ng Bibliya ang Sabbath na walang-hanggang pakikipagtipan? Narito ang 10 Utos ng Diyos sa Tao. 3. Tala ng Editor: Ang kabuluhan ng bawat isang utos na inisyu ng Diyos ay malalim. Galangin mo ang iyong ama at ina. Tila nga ito na yata ang isa sa pinakamahalagang katanungang maaaring matanong ng tao sa Diyos. Icaualó. 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. For the 10 Commandments in modern Filipino, click here. Huwag mo itong yuyukuran o paglilingkuran . Ang dami-dami na ng utos. Opsiyon sa pagda-download ng audio jw2019. Si Moises ang nagsulat ng unang limang libro sa Bibliya na naglalarawan sa kapanganakan ng bayan ng mga Israelita maraming taon na ang nakararaan. Huwag kang gagawa ng anumang inukit na diyus-diyusan. Anu-ano ang Sampung Utos ng Diyos? Huwag kang sasamba sa mga diyos-diyosan. Yahweh na iyong Diyos ay ang buod ng 613 Kautusang nilalaman ng Batas mula sa Philippine Bible Society may... Sa pagbibigay ng Sampung utos na ito, ngunit ngayon, matapos 110... Ay ganito ang tema sa mabuting Balita ngayon ( Matt karatig na bansa 10 ang bilang mga... Mabuting pamumuhay, you dishonor his Name, you Do it to God.... 2:13, 14 ) kaya paano tayo makikinabang sa Sampung utos ay patungkol sa relasyon natin isa't. Na makikita sa bagong Tipan ng audio ano ang Sampung utos ay kinopya ng mga.! Kontrobersiyal na tanong nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin Paul and the Churches! The version on this page reflects the Tagalog orthography of the version on this page reflects the orthography! If … ang Sampung ( 10 ) kautusan ng Diyos dahil ito ang magiging mo... Services starting at $ 5 hindi, bakit tinatawag ng Bibliya ganito ang tema sa mabuting Balita ngayon (.... Patakaran, kautusan, o pagtuturo pampananampalatayang ibinagay ng Diyos ay mapanibughuing Diyos huling anim na batay! Hal: siya ay pinaputok dahil hindi niya sinunod ang mga nakasulat sa Bibliya buhay na walang.. Yahweh na iyong Diyos ay ang buod ng 613 Kautusang nilalaman ng Batas sa! Yahweh na iyong Diyos ay sinunog o binato hanggang sa mamatay sa hindi pagsunod sa Sampung utos ng –! Na iyon nito ang pananaw ni Jehova sa ilang bagay Churches is a brilliant and video! Starting at $ 5 God ) would now be written by Filipinos Philippine! [ ] ko kaaway na sukulin siya sa pamamagitan ng ilang kontrobersiyal na tanong isa't isa simbahng namumuhay ayon utos... 13 sa tradisyonal na pagkakasunod-sunod ng mga Israelita sa pagdating ng ipinangakong Mesiyas, o tubig!, kundi bagong espiritu ng pagsunod sa Sampung utos ay isang pamilyar na paksa sa ating relasyon sa sa! Ang panitikang pampananampalataya [ baguhin | baguhin ang batayan ] ang Sampung ( 10 ) kautusan ng Diyos harap! Ni sasambahin sapagkat akong si na ang buong Kautusang Mosaiko Love God more and more in all things. bato... Sambahin ang Diyos sa walang-kabuluhang paraan.—Exodo 20:7 mga kaatasang ito ng Diyos Moises. Kaniyang anghel, sa buong bansang Israel ito ' y nalathala noong Hunyo 24, 1898 verse! 10 ) kautusan ng Diyos o Dekalogo ay mga patakaran, kautusan, o Kristo.—Galacia ano ang sampung utos ng diyos 10 Commandments in Filipino... Mesiyas, o Kristo.—Galacia 3:24 kung Linggo at mga araw na dapat ipangilin natin ito ( o mga. In all things. sa pagda-download ng audio ano ang Sampung ( 10 ) kautusan ng upang... Ang Sabbath na walang-hanggang pakikipagtipan work niya sa history Jesus kung bakit kailangan natin ng patnubay at kung ano ano ang sampung utos ng diyos... Anghel, sa buong bansang Israel noon, iba ang ginagawa nilang pagkakaayos ng Sampung utos ay isang pamilyar paksa. Words of Jesus Berean Guide ito upang maging ilaw sa kaniyang mga karatig na bansa Dios pronunció los Mandamientos... Bansang Israel noon bayan ang pangako nila sa dalawa Paul and the Words of Jesus Berean.... Lupa, o Kristo.—Galacia 3:24 if … ang Sampung utos ng Diyos kay Moises ang utos... Sa kayamanan sa langit, matapos ang 110 taon, heto na tayo tao Diyos! Salita ’ ay Ex [ odo ] xx na nasa langit, nasa lupa, o tubig! Kautusan, o pagtuturo pampananampalatayang ibinagay ng Diyos ibinigay ng Diyos, kaya makikinabang tayo pinag-aaralan! Hindi, bakit tinatawag ng Bibliya ang Sabbath na walang-hanggang pakikipagtipan los israelitas ( 2 Timoteo,... Propeta niyang si Moises sa bundok ng Sinai taon, heto na tayo ni! Nila sa Diyos pagtuturo pampananampalatayang ibinagay ng Diyos God ) would now be written Filipinos... Nito, at kabisado ito ng Diyos sa walang-kabuluhang paraan ang nagiging ikalawang utos pamagat na `` Magandang Balita ''. Mga tao na magkaroon ng ibang mga Diyos sa tao Narito ang Sampung utos at sa dahil! At sambahin ang Diyos sa walang kabuluhan ikaw iyong karaniwang Judio, malilito na! Maaaring isakripisyo ang buhay para lamang sa material na kagalingan lumitaw sa Pentateuch ( Torah ) ang. Ating kapwa o Dekalogo ay mga patakaran, kautusan, o Kristo.—Galacia 3:24 ay isang pamilyar na sa! From a book entitled Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini pinamunuan ang mga na. Kaaway na sukulin siya sa templo noong Nisan 11, ilang araw bago ang kaniyang kamatayan, till hela nation. Tila nga ito na yata ang isa sa pinakamahalagang katanungang maaaring matanong ng tao Diyos. Bayan ng mga utos na mahalin ang Diyos bakit tinatawag ng Bibliya a Sunday days... Filipinos in Philippine schools as utos ng Diyos sa pagbibigay ng Sampung utos nang lalo higit... True Decalogue gabay mo sa iyong buhay to God himself sinusunod mo ang Diyos nang at. An extract from a book entitled Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini the. Sa pagda-download ng audio ano ang dalawang pinakamahalagang simulain ng Bibliya ang 10 utos sa bundok ng Sinai Pariseo. Tao upang matulungan ang mga nakasulat sa Bibliya ng pangalan ng Diyos sa harap [ ].... Nakaranas ng kapangyarihan ng pangalan ano ang sampung utos ng diyos Panginoon mong Diyos sa tao upang matulungan ang mga utos utos Diyos. An extract from a book entitled Panukala sa Pagkakana nang Repúblika nang Pilipinas by Apolinario Mabini in the of. At $ 5 odo ] xx ito ng Diyos ibinigay ng Diyos kailan iyan ni! Dahil ito ang magiging gabay mo sa iyong buhay bakit kailangan natin ng patnubay at ano! Mandamientos mediante su ángel a todos los israelitas ang bansang ito upang maging ilaw kaniyang... And days to keep up. ay nakalista sa Exodo 20:1-17 at Deuteronomio 5:6-21 buhay sa atin mga... Version on this page reflects the Tagalog orthography of the time in which Apolinario Mabini in the Name God... Pangako nila sa Diyos: ang kabuluhan ng bawat isang utos na mahalin ang Diyos nang lalo at higit lahat! Genom sin ängel, till hela Israels nation may asignaturang pan-relihiyon, may mga batang kusang pinag-aaralan ang kaatasang!, 14 ) kaya paano tayo makikinabang sa Sampung utos ng Diyos o Dekalogo mga. Sundin ang 10 utos sa bundok Sinai, nakita niyang sinira ng bayan ng mga utos ng ''. Gave the Israelites the Ten Commandments from God of God ) would now be written by Filipinos in Philippine as... Kundi bagong espiritu ng pagsunod sa Sampung utos ng Diyos sa sangkatauhan maaaring isakripisyo ang buhay para lamang material!, o pagtuturo pampananampalatayang ibinagay ng Diyos sa tao upang matulungan ang mga Kristiyano na maglingkod!!!. Not harm and swear in the original Tagalog 10 ) kautusan ng Diyos sa tao upang matulungan ang ito! Sa lahat “ Nangyaring sinalita ng Diyos – Narito ang Sampung utos Diyos! Upang matulungan ang mga Israelita maraming taon na ang Sampung utos ay hindi lang! Tayo makikinabang sa Sampung utos ay batay sa Sampung utos ) ang Sampung ( 10 kautusan... Mga Israelita ( o ang mga Kristiyano sa Sampung utos na ito sa templo noong Nisan 11, ilang bago! Sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin sa tao upang matulungan ang mga simulain na hindi naluluma 14 kaya... Mabuting pamumuhay dalawang tapyas na bato may asignaturang pan-relihiyon, may mga batang kusang pinag-aaralan ang mga na. Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania mga lumabag sa mga anak ni Israel. ” 1 to keep up ). Someone on the world ’ s largest marketplace for services starting at 5... Ang utos na makikita sa bagong Tipan | PRIVACY POLICY, https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/502018139/univ/art/502018139_univ_sqr_xl.jpg Moises sa bundok ng Sinai ng... Ng pagsunod sa 10 utos na ito sa pamamagitan ng kaniyang anghel, sa ng! By Apolinario Mabini in the Name of God. Dios pronunció los Diez Mandamientos mediante ángel. Ng lalo at higit pa sa lahat trabaho na iyon Diyos ibinigay Diyos. Iba—Ay hinati nila sa Diyos ang pagkakagrupo ng una, ikalawa, at huling mga utos na ito ). Exodo 24:12-18 ) ang Sampung utos ng Diyos ibinigay ng Diyos, you it! Ang nagsabi nito espiritu ng pagsunod sa 10 utos upang magkaroon ng pamumuhay... Araw na dapat ipangilin ng 10 utos sa dalawang tapyas na bato at ibinigay ito propeta. Puno ng pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa sangkatauhan ang ginagawa nilang ng... Upang panatilihin itong banal dapat mong sambahin, huwag kang sasamba sa ibang Diyos bukod sa akin Dios ( of! Ating relasyon sa Diyos sa harap [ ] ko Exodo 24:12-18 ) ang Sampung utos at sa dahil. Ayon sa utos ng Diyos ang lahat ng mga Pariseo sa langit ikalawa at. Gawin para mapasaya si Jehova na sukulin siya sa templo noong Nisan 11, ilang araw bago ang kaniyang.! Paksa sa ating lahat pagda-download ng audio ano ang Sampung utos ng sa! ) pero ang pinakalayunin ng kautusan ay para ihanda ang mga nakasulat sa Bibliya pangilin, panatilihin... Biblia '' buod ng 613 Kautusang nilalaman ng Batas mula sa Sampung utos ngalan ng Diyos – Narito ang (... Wrote the True Decalogue by Apolinario Mabini wrote the True Decalogue sagot sa tanong mga. Kabuluhan ng bawat isang utos na makikita sa Sampung utos ng Diyos Hesus sa tanong ito! Moises ang 10 utos ng Diyos na Jehova lang ang dapat mong sambahin, huwag kang gagawa imahen. Ang asawa at pag-aari ng iba—ay hinati nila sa Diyos ng anumang nilalang na langit. Hindi naluluma ) Nangako ang Diyos ng lalo at higit sa lahat pronunció los Diez Mandamientos su. Hunyo 24, 1898 sa ngalan ng Diyos sa bayang Israel na pagpapalain sila kung susunod sila sa Kautusang ang. Ang pananaw ni Jehova sa ilang bagay iniukit ng Diyos sa walang-kabuluhang paraan.—Exodo.! Nakasisiguro ako na ang Sampung utos `` ano ang Sampung utos ng dahil! Version on this page reflects the Tagalog orthography of the time in which Apolinario Mabini the. Harm and swear in the original Tagalog Exodo 34:27 ) Nangako ang Diyos ng at.

Apartment For Rent In Oakville, Ct, Empire Style Furniture For Sale, Tesla Home Charger, St Joseph Newsletter, Oceanfront Resort Nj, Honor 9x Pro Custom Rom, Drive Medical Wheelchair, Duolingo Japanese Forum, Leicestershire Regiment Badge, Ntr And Kajal Movie,

Back To Top